ProntoAccounting

Želite da budete uspešniji, želite da razvijete svoje poslovanje – uredite računovodstvo da bi Vas banke prepoznale kao uspešnog privrednika! 

Naše usluge su:

  • analiza i usavršavanje finansijskog poslovanja
  • računovodstvene, poreske i pravne usluge
  • izrada finansijskih planova i ugovaranje kreditiranja sa bankama