Upravljanje otpadom

Upravljanje otpadom je regulisano istoimenim Zakonom kojim je Republika Srbija regulisala oblast koja predstavlja opšti interes društva. Ovaj zakon ima za cilj obezbeđivanje i osiguravanje uslova za upravljanje otpadom, na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina.
Zakon o upravljanju otpadom zasniva se na sledećim načelima:upravljanje-otpadom-rubbish-143465_1920
  1. Načelo izbora najoptimalnije opcije za životnu sredinu
  2. Načelo blizine i regionalnog pristupa
  3. Načelo hijerarhije
  4. Načelo odgovornosti
  5. Načelo “zagađivač plaća”
Upravljanje otpadom podrazumeva: prevenciju nastajanja otpada, ponovno iskorišćenje i reciklažu otpada, izdvajanje sekundarnih sirovina iz otpada i korišćenje otpada kao energenta, razvoj postupaka i metoda za odlaganje otpada, sanaciju neuređenih smetlišta, razvijanje svesti o značaju ove oblasti…
Organizovanim i dobro osmišljenim sistemom za upravljanje otpadom, postižu se pozitivni ekonomski efekti i smanjuju negativni uticaji na životnu sredinu, zdravlje ljudi, biljni i životinjski svet, predele i prirodna dobra od posebnog značaja.

Preuzeto sa www.upravljanjeotpadom.com (4.6.2015.)